Tel.: +370 686 22198

El. paštas: [email protected]

VSAFAS-Turintiems buhalterinės apskaitos sistemą

        LR Finansų ministerija pradėjusi VSAFA standartų reformą atliko esamos situacijos studiją viešojo sektoriaus įstaigose.
         Studija parodė, kad mūsų įstaigose naudojamos labai įvairios sistemos ir to pasekoje nebuvo apsiimta kurti centralizuotos ir vieningos buhalterinės apskaitos sistemos.


         Jei jau dabar turite pilnai įdiegtą buhalterinės apskaitos sistemą, racionaliau būtų pasidomėti jos galimybėmis, pritaikymu naujiems VSAFAS, tolimesnėmis aptarnavimo sąlygomis. Esant palankioms sąlygoms visada geriau išlaikyti turimą kompiuterinę infrastruktūrą tam, kad sutaupyti laiko gilinimuisi į naujus standartus, naują sąskaitų planą, naujas korespondencijas, vietoj to, kad mokytis naujos sistemos parametrizavimo ir duomenų subtilybių.

Diegdami naują sistemą perkeliame kiekinės apskaitos registrus į naujo sąskaitų plano duomenų bazes. Dėl šio žingsnio rekomenduotume kreiptis į jūsų dabartinės sistemos vystytoją.

Kitas svarbus žingsnis -teisingai apsirašyti perkėlimo likučių lenteles iš seno sąskaitų plano į naująjį  sąskaitų planą. Perkėlimui rekomenduotume pasinaudoti Finansų ministerijos įsakymu: 

"DĖL viešojo sektoriaus subjektų BUHALTERINIŲ SĄSKAITŲ LIKUČIŲ perkėlimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO"

Šiame įsakyme ypatingą dėmesį atkreipkite į pirmąjį priedą. Užpildžius jį turėsite gerą darbo pradžią ir pirminį supratimą dėl naujųjų VSAFAS korespondencijų bei susijusių sąskaitų.

Sudėtingesni klausimai apžvelgiami pačiame apraše.