Tel.: +370 686 22198

El. paštas: [email protected]

VSAFAS-Neturintiems apskaitos sistemos

       IS neturinčiose įstaigose turi būti vykdomas naujos sistemos diegimas. 
       Rengiantis naujos finansinės apskaitos IS diegimui, įstaiga turėtų peržiūrėti esamus ir aprašyti siektinus apskaitos ir su apskaita susijusius veiklos procesus, parengti naują subjekto sąskaitų planą, parengti apskaitos vadovą, parengti būtinų automatizuoti ataskaitų ir dokumentų formas. Taip pat subjektas turės atlikti inventorizaciją, paruošti likučius duomenų perkėlimui į naują sistemą. 
        Remiantis aprašytais siektinais procesais, sąskaitų planu, apskaitos vadovu bei automatizuojamų ataskaitų bei dokumentų formomis, rengiami funkciniai ir techniniai reikalavimai finansinės apskaitos IS, skelbiamas konkursas bei parenkamas diegėjas. Toliau vykdomi finansinės apskaitos IS diegimo darbai.

         Diegimo metu arba įdiegus finansinės apskaitos IS gali būti poreikis patikslinti apskaitos vadovą ir sąskaitų planą, kadangi finansinės apskaitos IS diegimo metodai gali reikalauti specifinių sąskaitų plano sąskaitų ir apskaitos operacijų.

Žingsniai, kurie palengvins naujų standartų diegimą:

• parengtas sąskaitų planas;
• aprašyti apskaitos ir su apskaita susiję veiklos procesai;
• parengtas apskaitos vadovas;
• parengti reikalavimai finansinės apskaitos IS;
• parinktas diegėjas; sudaryta sutartis;
• atlikta inventorizacija ir paruošti likučiai duomenų importui;
• įdiegta nauja subjekto finansinės apskaitos IS.