Tel.: +370 686 22198

El. paštas: [email protected]

Vsafas ir Vsakis

 

Mūsų įmonė teikia VSAKIS pildymo konsultacijas ir diegia kitus ataskaitų sudarymo įrankius. Daugiau skaitykite čia.

VSAKIS

2010 metais LR Finansų ministerija pradėjo naudoti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistemą (VSAKIS). Tai yra centralizuota konsolidavimo informacinė sistema, skirta visų viešojo sektoriaus subjektų grupių, savivaldybių, valstybės ir nacionaliniam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.  

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (toliau – VSAKIS) yra organizacinių, telekomunikacinių ir programinių priemonių bei duomenų bazių visuma, padedanti ministerijai efektyviau atlikti teisės aktų priskirtas funkcijas, parengti viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) grupių, valstybės ir savivaldybių konsoliduotąsias ataskaitas (toliau – viešojo sektoriaus konsoliduotosios ataskaitos), parengti, priimti sprendimus dėl valstybės turto valdymo.

VSAFAS

Pasirinkite ar savo darbe naudojate kompiuterizuotą buhalterinės apskaitos sistemą:

VSAFAS turintiems Buhalterinės apskaitos sistemą

VSAFAS neturintiems buhalterinės apskaitos sistemos

VSAFAS Reforma - Naudinga informacija

Pavyzdinis sąskaitų planas pagal VSAFAS ir susijusi informacija

Ilgalaikio turto apskaitos aktualijos

Tipinės korespondencijos pagal VSAFAS