Tel.: +370 686 22198

El. paštas: [email protected]

Ilgalaikio turto apskaitos aktualijos pagal VSAFAS

Įsigaliojus naujiems apskaitos standartams šių metų pradžioje būtina atlikti keletą veiksmų susijusiu su ilgalaikiu turtu. Savo rekomendacijas čia ir pateikiame:

 

  • Reikia susivesti IT kartoteką, sugrupuojant jas pagal naujas savikainos sąskaitas.
  • Nenudėvėtam IT reikia pakeisti likutinę vertę į vieną litą.
  • Primename, kad pagal 2009-01-01 įsigaliojusius normatyvinius aktus, Ilgalaikis MATERIALUSIS turtas kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 1000 litų turi būti perkeltas į Trumpalaikį turtą. Taip pat svarbu žinoti, kad iškeliant tokį turtą turi būti nurašyta ir sukauptą nusidėvėjimo sumą.
  • Keitėsi Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. 
  • Jei nusidėvėjimas atliekamas automatiškai, reikia pakeisti priskaičiuoto nusidėvėjimo standartines korespondencijas
  • Įsigaliojus naujiems standartams, reikia pakeisti dar nenudėvėto ilgalaikio turto likvidacinę vertę į vieną litą. Nudėvėtas turtas gali likti su senąja likvidacine verte (0 ar kokia kita).