Tel.: +370 686 22198

El. paštas: [email protected]

Naujienos

2019-04-12  N  Be to, kad keitėsi darbo užmokesčio apmokęstinimo tvarka, reikia nepamiršti perskaičiuoti atostoginių kaupinius 2019 metų pradžiai: 2018 metų pabaigos likutis turi būti perskaičiuotas mažinant Sodros darbdavio dalį ir didinant darbuotojų prieš apmokęstinimą dalį.

2018-01-18 Pasikeitė ekonominė pajamų ir išlaidų klasifikacija. Nuoroda.

2017-05-31 Naudingo i.SAF, i.VAZ funkcionalumo pristatymo nuoroda

2017-03-18 Keitėsi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. Galime parengti naujas Darbo apmokėjimo tvarkas jūsų įstaigai, arba pritaikyti esamas tvarkas pasikeitusiam įstatymui. Rašykite, skambinkite jei kiltų klausimų.

 2016-11-28 Parengėme įrankį lengvam MS Excel XLSX konvertavimui į VMĮ i.MAS XML bylą. Spauskite čia norėdami daugiau sužinoti.

2016-11-18 Finansų ministerija publikuoja 2016 spalio aktualias pavyzdines apskaitos vadovų redakcijas.

2016-09-16 PVM mokėtojams ir įstaigoms kurioms aktualus krovinių važtaraščių klausimas, VMI atnaujino informaciją paie i.MAS ir jo sudedamąsias dalis SAF-T, i.SAF, i.VAZ.

2016-06-07 Gegužės 24 dieną Finansų ministerija patalpino VSAFAS taikymo aktualijų medžiagą.

2016-03-14 10-asis VSAFAS "Kitos pajamos" patvirtintas nauja redakcija.

2015-08-22 LR Finasų ministerija publikuoja numatomų ar jau atliktų normatyvinių aktų pakeitimų suvestinę.

2015-06-07  Finansų ministerija patalpino VSAFAS taikymo aktualijų mokomąją medžiagą.

2014-08-22 Valstybinė mokesčių inspekcija(VMĮ) į savo dažnai uždauodamų klausimų atsakymų sąvadą įtraukė ir klausimus dėl sąskaitų faktūrų išrašymo litais(LTL) ir eurais(EUR). PVM saskaitose fakturose iki 2015-01-01 papildoma valiuta(EUR) gali būti nurodoma neprivalomai(pirkėjui reikalaujant). Daugiau skaitykite čia. Jei pirkėjas reikalauja, eurais reiktų nurodyti kainą ir bendra sumą.

2014-04-03  Aiškėjant EURO įvedimo gairėms, pradedame teikti konsultacijas ir apskaitos sistemų pritaikymo paslaugas susijusias su EURO įvedimu Lietuvos Respublikoje. Daugiau skaitykite mūsų teikiamų paslaugų aprašyme.

2014-02-19  Finansų ministerija patvirtino 28-ąjį apskaitos standartą "Euro įvedimas".

2014-01-10 Finansų ministerija savo puslapyje paskelbė 8,12,23 VSAFAS lyginamuosius variantus.

2013-11-19 Finansų ministerija pateikė, dažniausiai pasitaikančių klaidų, vedant VSAKIS,  ataskaitą.

2013-09-19 Pasikeitė VSAFAS VARTOJAMŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS. Čia publikuojama nauja redakcija.

2013-09-04 Talpiname daugiau informacijos apie VSAKIS.  Pridedame dokumentą su visais, VSAKIS veikimą reglamentuojančiais, teisės aktais.

2013-08-29 Pradedant vesti VSAKIS ar tobulinant įvedimą sistemos vartotojams atsiranda daug klausimų. Finansų ministerija nuolatos apibendrina ir sistemina jiems užduotus klausimus savo svetainėje.

2013-08-02 Daugumą viešojo sektoriaus įstaigų patvirtino savo apskaitos politikos dokumentus 2010 metų sausio pirmą dieną. Laikas greitai bėga ir per tą laiką pasikeitė dauguma standartų. Atlikome palyginamąją analizę ir pagrindinius pokyčius sudėjome į vieną dokumentą. Spauskite čia jei norite gauti palyginimo dokumentą.

2012-02-09 Šių metų vasario mėnesį keitėsi 1,5,6,7,23 standartai. Finansų ministerijos puslapyje yra pateiktos naujosios redakcijos. 

2011-09-22 Šių metų rugpjūčio 8 d. LR Finansų ministerija patvirtino Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikatorių.   Kol kas neaišku kaip tai  bus naudojama vedant faktinę buhalterinė apskaitą. Tačiau nauji finansavimo šaltiniai jau yra VBAM sistemoje ir gali būti naudojami sudarant 2012 metų planą.

2011-04-06 Senokai pasibaigęs 2011 metų pirmas ketvirtis palieka atvirus klausimus dėl 2010 metų finansinės atskaitomybės pateikimo terminų ir tvarkos. Užsitęsę terminai dėl pavėluoto VSAKIS diegimo ir komplikuotų VSAFAS diegimų. Prie to prisideda ir tai, kad vėluojamos publikuoti aktualios ketvirtinės atskaitomybės formos su naujausiais normatyviniais pakeitimais. 2.2.1.1.1.20 straipsnis taip ir neatsispindi finmin.lt publikuojamose formose.  

2011-03-03 Finansų ministrės įsakymu 2011 m. sausio 31 d. patvirtintos daugumos VSAFAS naujos redakcijos.

2011-01-22 Pradėtos publikuoti žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų sudarymo rekomendacijos su priedais.

2010-11-22 Papildytas rekomenduojamas naudoti sąskaitų planas.

2010-10-26 Šių metų antroje pusėje keitėsi 9,10,14,15,16,18,21,24,25 standartai. Ministerijos puslapyje yra pateikti naujųjų versijų lyginamieji variantai.

2010-10-07 Finmin.lt puslapyje publikuojamas Ataskaitų rinkinių vertinimas. Ypatingai rekomenduojame atkreipti dėmesį į „2010 m. pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinių vertinimas“ dokumentą. Jame yra pateikti atskaitomybės formų kontrolės aprašymai.

2010-03-31 Finansų ministerijos puslapyje papildyti ir publikuojami pavyzdiniai biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovai.

2010-03-29 Finansų ministerijos puslapyje papildytas pavyzdinis sąskaitų planas. Netrukus bus patalpintas atnaujintas sąskaitų planas ir mūsų pavyzdiniame sąskaitų plane.

2010-03-10 Patvirtinti naujos redakcijos penktasis ir dvidešimt šeštasis VSAFA standartai.

2010-03-02 Finansų ministerijos puslapyje papildytas rekomenduojamais bendrasis sąskaitų planas.

2010-02-09 Atnaujinome ir publikuojame rekomenduojamas tipines operacijų korespondencijas pagal VSAFAS.

2010-02-09 Papildėme ir publikuojame rekomanduojamą sąskaitų planą pagal VSAFAS. Sąskaitų planas išbaigtas ir jau yra naudojamas keliose įstaigose.

2010-01-22 Papildėme sritį VSAFAS-Turintiems buhalterinės apskaitos sistemą, įdėdami naudingą nuorodą į LIKUČIŲ PERKĖLIMO TVARKOS APRAŠĄ.

2010-01-21 Patvirtinta didžioji dalis patikslintų VSAFA standartų.

2010-01-04 Pirma darbo diena kai viešojo sektoriaus apskaitos specialistai turi taikyti naujuosius VSAFAS. Dar kartą su Naujaisiais metais!


2009-12-31 Finansų ministerijos svetainėje patalpinti dvylikto ir trylikto apskaitos standartų projektai. 

2009-11-03 Finansų ministerijos svetainėje publikuojamas antrojo apskaitos standarto pakeitimų projektas.

2009-09-25 Finansų ministerijos svetainėje patalpinti septinto, vienuolikto ir dvidešimto apskaitos standartų pakeitimų projektai.

2009-09-14 Finansų ministerijos svetainėje atnaujinti Pavyzdiniai biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovai.

2009-09-04 Finansų ministerijos svetainėje patalpinti pirmo, trečio, ketvirto ir aštunto apskaitos standartų projektai. Projektai ženkliai skiriasi nuo jau priimtų minėtų VSA standartų redakcijų. Galima daryti prielaidą, kad ir kiti standartai bus ženkliai papildomi. Jei vsas.lt lankytojai pareikš pageidavimą -patalpinsime standartų pokyčius.


2009-09-01 Pradėjo veikti informacinė ir paslaugų pristatymo svetainė: www.vsas.lt . Liko keli mėnesiai iki privalomos naujų standartų visose viešojo sektoriaus įstaigose pradžios. Ši svetainė parengta tam, kad palengvinti perėjimo prie naujų standartų eigą, mūsų paslaugomis susidomėjusiose įstaigose.


2009-08-03 Atnaujintas sutrumpintas ir rekomenduojamas naudoti sąskaitų planas.


2009-07-31 Atnaujinti ir publikuojami naujausios redakcijos viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartai


2009-06-22 Parengti ir publikuojami pavyzdiniai buhalterinės apskaitos vadovai.


2009-04-22 Nors standartų įvedimas yra paskelbtas senokai, yra žinoma apie sudarytus bandomųjų diegimo įstaigų sąrašus, bet apie sėkmingai įvestus naujuosius standartus girdisi nedaug. Reformos eiga net bandomosiose įstaigose nėra aprašyta. Nėra objektyvios informacijos apie diegimo grėsmes ir rekomendacijas. Skelbiama informacija yra komercinio pobūdžio ir yra naudinga tik sistemų diegėjams.


2009-01-13 Parengta ir publikuojama Apskaitos informacinių sistemų (IS) modernizavimo galimumo studija.


2008-11-04 Reformos pradžia atidėta 2010 metų sausio 1 dienai.


2008-04-15 Paskelbti ir periodiškai koreguojami viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.


2008-03-05 Paskelbtas perėjimo prie naujų standartų planas.


2007-06-26 Paskelbtas įstatymas dėl viešojo sektoriaus apskaitos sistemos reformos pradžios.


2007-06-01 Vienam iš mūsų klientų įdiegta sistema veikianti pinigų kaupimo principu. Klientas turi viešosios įstaigos statusą ir vykdydamas apskaitos politikos rengimą pasirinko taikyti pinigų kaupimo principą. Nuo 2007-01-01 pradėjo vesti pirminius dokumentus pagal naujo sąskaitų plano korespondencijas. Tęsiant bandomąją eksploataciją buvo parengtos kliento darbui pritaikytos atskaitomybės formos.


2006-10-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1065 patvirtino Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo koncepciją.


2005-06-29 Apskaitos reformos gairėms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 718.